Curves använder följande komponenter, för copyright och licensinformation vänligen se respektive länk.

Microsoft.AspNet.Mvc EULA
Microsoft.AspNet.Razor EULA
Microsoft.AspNet.Webpages EULA
OWin License Apache 2.0
JQuery License MIT
Bootstrap License MIT
Newtonsoft.Json License MIT
DataTables License MIT
Math.NET License MIT
Autofac License MIT
Automapper License MIT
Open XML License MIT
Html AgilityPack License MIT
Dapper License Apache 2.0
BootstrapDatePicker License Apache 2.0
Selenium License Apache 2.0
Babylonjs License Apache 2.0
Protobuf-net License Apache 2.0
Hangfire License LGPL v3
JsTree License MIT